Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Värdering av effektivitet i klinisk vardag – Statistiska strategier för att hantera skillnader i behandlingseffektivitet mellan randomiserade kliniska prövningar och praktik

Värdering av effektivitet i klinisk vardag – Statistiska strategier för att hantera skillnader i behandlingseffektivitet mellan randomiserade kliniska prövningar och praktik

Forskningsresultat i kombination med uppgifter från register och/eller journaler kan användas för att förutse och värdera hur pass väl behandlingseffekterna står sig i klinisk praxis. Metoderna bygger på att man har tillgång till relevanta registerdata om hur de patienter som är aktuella att behandla ser ut. Det visar en systematisk litteraturöversikt från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

​Introduktionen av en ny behandling eller ett nytt läkemedel baserar sig oftast på resultat från randomiserade kliniska prövningar, RCT. Patienterna i sådana studier kan dock skilja sig från patienter i klinisk vardag vilka ofta har mer samsjuklighet, annan ålder eller sämre prognos. Behandlingsresultaten kan därför bli annorlunda i klinisk vardag.

Värdering av effektivitet i klinisk vardag – Statistiska strategier för att hantera skillnader i behandlingseffektivitet mellan randomiserade kliniska prövningar och praktik är en systematisk litteraturöversikt som kartlägger vilka statistiska strategier som finns publicerade idag för att analysera överförbarheten av RCT-data till behandlingseffektivitet i klinisk vardag. Målet med dessa strategier är att förbättra bedömningen av behandlingseffektivitet i klinisk vardag.

Litteraturgenomgången resulterade i nio relevanta artiklar. Det visar att det finns strategier som skulle kunna användas för att bättre kunna beräkna nyttan av en behandling eller ett läkemedel i den kliniska vardagssituationen. Strategierna kan användas både för att förutse hur en patientgrupp kommer att svara på en behandling och för att beräkna vilken nytta en behandlad patientgrupp haft av behandlingen. Hur sådana analyser kan användas rent praktiskt hänger på tillgången till bra information om patienterna och återstår att testa.

Värdering av effektivitet i klinisk vardag – Statistiska strategier för att hantera skillnader i behandlingseffektivitet mellan randomiserade kliniska prövningar och praktik är utgiven av Statens beredning av medicinsk och social utvärdering, SBU.

Värdering av effektivitet i klinisk vardag på SBU:s webbplats
Hjälpte informationen på den här sidan dig?