Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Varför drabbas kvinnor oftare av oro, ångest och depression? – en kunskapsöversikt

Varför drabbas kvinnor oftare av oro, ångest och depression? – en kunskapsöversikt

Varför drabbas kvinnor oftare av oro, ångest och depression är en kunskapsöversikt från Folkhälsomyndigheten. Kunskapsöversikten vänder sig till beslutsfattare, personal inom vård och omsorg samt personal inom socialtjänsten.

Omslag till Varför drabbas kvinnor oftare av oro, ångest och depression?

Varför drabbas kvinnor oftare av oro, ångest och depression är en kunskapsöversikt från Folkhälsomyndigheten. Kunskapsöversikten vänder sig till beslutsfattare, personal inom vård och omsorg samt personal inom socialtjänsten.

Oro, ångest och depression är betydligt vanligare hos kvinnor än hos män. Här sammanställs kunskapen om orsakerna till denna könsskillnad.

Varför drabbas kvinnor oftare av oro, ångest och depression är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

Varför drabbas kvinnor oftare av oro, ångest och depression på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman