Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Förutsättningar för uppföljning

Förutsättningar för uppföljning är ett material som fokuserar på de möjligheter som kommuner och landsting har för att följa upp verksamheter som är offentligt styrda och finansierade, och som drivs av alternativa utförare. Materialet är utgivet av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Förutsättningar för uppföljning

​En allt större andel av kommunernas och landstingens verksamheter utförs av externa leverantörer. Det får till följd att uppföljning och kontroll av externa leverantörer kommer allt mer i fokus. För att ge stöd i detta arbete har Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, tagit fram ett antal skrifter och konkreta verktyg.

Förutsättningar för uppföljning är ett material som fokuserar på de möjligheter som kommuner och landsting har för att följa upp verksamheter som är offentligt styrda och finansierade och som drivs av alternativa utförare.

Förutsättningar för uppföljning är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Förutsättningar för uppföljning på SKL:s webbplats


 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman

 
 

 Lagstiftning

 
 

 Hos andra

 
Mer om Rekommendationer och vägledningar