Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Kompetensutveckling i försäkringsmedicin – Vägledningar för planering, ledning och styrning

Kompetensutveckling i försäkringsmedicin – Vägledningar för planering, ledning och styrning

Rapporten Kompetensutveckling i försäkringsmedicin presenterar sju vägledningar för kompetensutveckling inom försäkringsmedicin, riktade till olika personalgrupper inom hälso- och sjukvården. Kunskapsstödet är utgivet av SKL.

Omslagsbild till Kompetensutveckling i försäkringsmedicin

​I rapporten Kompetensutveckling i försäkringsmedicin presenteras sju vägledningar för kompetensutveckling inom försäkringsmedicin, riktade till olika personalgrupper inom hälso- och sjukvården.

Vägledningarna rekommenderas som ett stöd för hälso- och sjukvårdens planering, ledning, styrning och kvalitetssäkring av utbildnings- och andra kompetensutvecklingsinsatser.

Målgrupper för vägledningarna är förutom verksamhetschefer andra som ansvarar för att personal inom hälso- och sjukvården uppnår tillräcklig kompetens för det försäkringsmedicinska uppdraget. Även kursansvariga, utbildare och handledare kan ha stöd av vägledningarna.

Kompetensutveckling i försäkringsmedicin – Vägledningar för planering, ledning och styrning är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL..

Kompetensutveckling i försäkringsmedicin på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?