Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Maskulinitet och psykisk hälsa - Strategier för förbättringsarbete i vård och omsorg

Maskulinitet och psykisk hälsa - Strategier för förbättringsarbete i vård och omsorg

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa så att de erbjuds vård och omsorg på lika villkor enligt den nationella jämställdhetspolitiken. I den här skriften, utgiven av Sveriges kommuner och landsting, SKL, beskrivs strategier för att utveckla arbetet kring psykisk och sexuell hälsa. Strategierna har en förankring i jämställdhetsarbetet med fokus på att förändra normer för maskulinitet.

Maskulinitet och psykisk hälsa – Strategier för förbättringsarbete i vård och omsorg

​Sveriges kommuner och landsting vill med denna skrift skapa en djupare förståelse för hur ett förändringsarbete i jämställdhetsarbetet med att förändra normer för maskulinitet kan gå till.

Maskulinitet och psykisk hälsa – Strategier för förbättringsarbete i vård och omsorg, på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman