Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning?

Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning?

Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning? Detta är en lättläst version av Statens folkhälsoinstituts rapport Onödig ohälsa - Hälsoläget för personer med funktionsnedsättning.

Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning? Detta är en lättläst version av Statens folkhälsoinstituts rapport Onödig ohälsa - Hälsoläget för personer med funktionsnedsättning. Det innebär att texten har bearbetats till lättläst svenska.

Kunskapsstödet vänder sig till bland annat beslutsfattare och myndigheter. Den nationella folkhälsopolitiken ska skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Syftet med rapporten är att utreda och skriva en lägesrapport samt ta fram förslag för att förbättra hälsan. För att nå dit måste förutsättningarna för hälsa hos dem med funktionsnedsättning särskilt ses över.

Mer om den den lättlästa version på Statens folkhälsoinstituts webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman

 
 

 Lagstiftning

 
 

 Hos andra