Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården – en handbok

Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården – en handbok

Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården – en handbok beskriver arbetsgången för systematiska utvärderingar av metoder i hälso- och sjukvården. Handboken är utgiven av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

Omslagsbild till Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården

​Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, utvärderar metoder framförallt inom hälso- och sjukvården genom att systematiskt och kritiskt granska den vetenskapliga litteraturen på olika områden.

Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården – en handbok beskriver arbetsgången för sådana systematiska utvärderingar. Den används av SBU:s projektgrupper och i undervisning på universitets- och högskolenivå.

SBU har nu uppdaterat boken. Som exempel kan nämnas att kapitlen om hälsoekonomi och etik har skrivits om. Etikkapitlet inkluderar även påverkan på miljön som en viktig aspekt.

Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården – en handbok är utgiven av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården – en handbok på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman