Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

REHSAM:s receptsamling

REHSAM:s receptsamling beskriver olika behandlingsalternativ för personer som riskerar att förlora sin arbetsförmåga till följd av psykisk ohälsa eller smärta i nacke och rygg. Kunskapsstödet är utgivet av Forte.

REHSAM:s receptsamling

​REHSAM:s receptsamling beskriver olika behandlingsalternativ för personer som riskerar att förlora sin arbetsförmåga till följd av psykisk ohälsa eller smärta i nacke och rygg.
Behandlingarna riktar sig både till yrkesverksamma och sjukskrivna personer, som behöver rehabiliteringsstöd för att kunna behålla sin arbetsförmåga eller återgå i arbete.

REHSAM:s receptsamling innehåller tjugo olika behandlingsmetoder som har utvärderats vetenskapligt inom forskningsprogrammet REHSAM. Varje behandlingsmanual, eller recept, är en kort sammanfattning som förenar teori med praktik.

REHSAM:s receptsamling på Fortes webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?