Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Kunskapsstöd Lägesrapporter Att inventera behov – inventering av gruppen personer med psykisk funktionsnedsättning

Att inventera behov – inventering av gruppen personer med psykisk funktionsnedsättning

Att inventera behov – inventering av gruppen personer med psykisk funktionsnedsättning redovisar hur inventeringsarbetet sett ut sedan psykiatrireformen trädde i kraft, samt erfarenheterna från lokala inventeringsprojekt. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Omslag till Att inventera behov

​Personer med psykisk funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter på viktiga livsområden som kräver adekvata vård- och stödinsatser. Därför bör deras behov av sådana insatser uppmärksammas och inventeras av kommuner och landsting.

Att inventera behov – inventering av gruppen personer med psykisk funktionsnedsättning redovisar hur inventeringsarbetet sett ut sedan psykiatrireformen trädde i kraft, samt erfarenheterna från lokala inventeringsprojekt. Rapporten beskriver även arbetet med att ta fram ett nytt inventeringsverktyg.

Att inventera behov – inventering av gruppen personer med psykisk funktionsnedsättning är utgiven av Socialstyrelsen.

Att inventera behov – inventering av gruppen personer med psykisk funktionsnedsättning på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman