Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Kunskapsstöd Lägesrapporter Barns och ungas hälsa i Sverige – En beskrivning av nuläget

Barns och ungas hälsa i Sverige – En beskrivning av nuläget

I Barns och ungas hälsa i Sverige presenteras ett urval data kring hälsoläget bland barn och unga. Kunskapsstödet är utgivet av SKL.

Omslag till Barns och ungas hälsa i Sverige

​I Barns och ungas hälsa i Sverige presenteras ett urval data kring hälsoläget bland barn och unga.

Barns och ungas hälsa utvecklas i positiv riktning inom flera områden idag samtidigt som hälsoklyftorna mellan olika grupper tenderar att öka i samhället.

En god psykisk och fysisk hälsa bland barn och unga är en viktig faktor för ett framgångsrikt samhälle och för att öka individens handlingsutrymme.

Insikten om potentialen i främjande och förebyggande insatser, liksom politikens möjlighet att påverka dessa, var anledning till att en programberedning tillsattes inom Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Innehållet i rapporten Barns och ungas hälsa i Sverige är en sammanställning av aktuell kunskap och har utgjort underlag för diskussioner i programberedningen.

Barns och ungas hälsa i Sverige – En beskrivning av nuläget är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Barns och ungas hälsa i Sverige på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?