Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Kunskapsstöd Lägesrapporter Folkhälsan i Sverige 2016

Folkhälsan i Sverige 2016

Folkhälsan i Sverige 2016 beskriver utvecklingen av hälsan och dess bestämningsfaktorer. Rapporten innehåller statistik om befolkningens hälsa och beskriver även utvecklingen av de faktorer som påverkar hälsan, såsom livsvillkor och levnadsvanor. Rapporten är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsan i Sverige 2016

Folkhälsan i Sverige 2016 beskriver utvecklingen av hälsan och dess bestämningsfaktorer. Rapporten innehåller aktuell och uppdaterad data och statistik om befolkningens hälsa och beskriver även utvecklingen av de faktorer som påverkar hälsan, såsom livsvillkor och levnadsvanor. Redovisningen sker på nationell nivå och bygger främst på data från olika centrala register samt data från ett antal enkäter med folkhälsoanknytning.

Rapporten kan med fördel användas som en kortfattad och översiktlig sammanfattning av ett antal viktiga indikatorer som tillsammans ger en bild av hur folkhälsan i Sverige utvecklas.

Innehållet är av intresse för politiker och andra beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå, men även för profession inom till exempel hälso- och sjukvård och socialtjänst, för forskare och studenter vid vård- och folkhälsoutbildningar och liknande och för medier.

Folkhälsan i Sverige 2016 är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsan i Sverige 2016 på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?