Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Kunskapsstöd Lägesrapporter Förbättrad uppföljning av tvångsvården – Alternativa metoder för att samla in data

Förbättrad uppföljning av tvångsvården – Alternativa metoder för att samla in data

I rapporten Förbättrad uppföljning av tvångsvården har Socialstyrelsen utrett behoven av ett nytt sätt att dokumentera och rapportera psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Behoven har bedömts vara så pass stora att det är befogat att införa en nationell beslutsjournal.

Omslagsbild till Förbättrad uppföljning av tvångsvården

​Statistik om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård är en viktig förutsättning för att följa vårdens innehåll och utveckling.

I rapporten Förbättrad uppföljning av tvångsvården – Alternativa metoder för att samla in data har Socialstyrelsen utrett behoven av ett nytt sätt att dokumentera och rapportera psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Behoven har bedömts vara så pass stora att det är befogat att införa en nationell beslutsjournal.

Socialstyrelsen ser nyttan av att en sådan lösning blir obligatorisk för vårdgivarna att använda. Förutsättningarna för ett sådant obligatorium behöver dock utredas vidare.

Förbättrad uppföljning av tvångsvården – Alternativa metoder för att samla in data är utgiven av Socialstyrelsen.

Förbättrad uppföljning av tvångsvården på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman