Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Kunskapsstöd Lägesrapporter Insatser till kvinnor och män med funktionsnedsättning – kartläggning och analys av könsskillnader inom LSS och SoL

Insatser till kvinnor och män med funktionsnedsättning – kartläggning och analys av könsskillnader inom LSS och SoL

Kvinnor och män med likartade diagnoser som beviljas insatser enligt LSS får lika mycket stöd. Det visar Insatser till kvinnor och män med funktionsnedsättning – kartläggning och analys av könsskillnader inom LSS och SoL. Kartläggningen är utgiven av Socialstyrelsen.

Omslagsbild på Insatser till kvinnor och män med funktionsnedsättning

​Insatser till kvinnor och män med funktionsnedsättning är en kartläggning av könsskillnader i insatser till personer med funktionsnedsättning. Kartläggningen visar att fler män än kvinnor beviljas insatser enligt LSS och att könsskillnaderna har ökat något över tid. Generellt konstateras att när kvinnor och män väl beviljas insatser enligt LSS är insatsens omfattning lika stor för båda könen, räknat i antal dygn eller timmar per månad.

När det gäller omsorgsinsatser enligt SoL framgår att fler män än kvinnor bor i särskilt boende samtidigt som något fler kvinnor än män får hemtjänst i ordinärt boende. Andelen kvinnor och män med boendestöd är ungefär lika stor.

Insatser till kvinnor och män med funktionsnedsättning – kartläggning och analys av könsskillnader inom LSS och SoL är utgiven av Socialstyrelsen.

Insatser till kvinnor och män med funktionsnedsättning på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman