Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Kunskapsstöd Lägesrapporter Interkulturellt socialt arbete

Interkulturellt socialt arbete

Interkulturellt socialt arbete redovisar utmaningar och hinder att erbjuda en likvärdig individ- och familjeomsorg av god kvalitet också till personer med utländsk och minoritetsbakgrund. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Interkulturellt socialt arbete sammanfattar hinder och framgångsfaktorer för en likvärdig individ- och familjeomsorg till brukare med utländsk och minoritetsbakgrund.

Hinder och utmaningar att erbjuda en likvärdig individ- och familjeomsorg av god kvalitet rör bland annat följande områden:

  • tillgänglighet och utbud
  • kommunikation
  • kunskap, insikt och förhållningssätt
  • regelverk och strukturer.

Kunskapsstödet innehåller även förslag till förbättringar och verksamhetsutveckling.

Förslag ges till en nationellt förstärkt samordning av basinformation, utbildning, forskning samt erfarenhets- och kunskapsutbyte.

Interkulturellt socialt arbete är utgiven av Socialstyrelsen.

Interkulturellt socialt arbete på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?