Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Kunskapsstöd Lägesrapporter Låt barn komma till tals i tillsyn över psykiatrisk tvångsvård

Låt barn komma till tals i tillsyn över psykiatrisk tvångsvård

I Låt barn komma till tals i tillsyn över psykiatrisk tvångsvård har Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utrett hur man kan skapa möjligheter för barn och unga som vårdas inom psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård att kontakta tillsynsmyndigheten. Låt barn komma till tals i tillsyn över psykiatrisk tvångsvård är utgiven av IVO.

​I arbetet med rapporten Låt barn komma till tals i tillsyn över psykiatrisk tvångsvård har Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utgått ifrån intervjuer med inspektörer inriktade på barn och unga och intervjuer med ungdomar placerade på SiS-hem. Projektet har även samarbetat med Socialstyrelsen, Barnombudsmannen, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och regeringens plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa, PRIO. Samarbetet med Socialstyrelsen baseras på det närliggande regeringsuppdrag som de fått om att förbättra informationen till barn och unga inom LPT och LRV om vilka rättigheter dessa barn och unga har.

IVO föreslår utifrån insamlat underlag att utöka nuvarande Barntelefon till en Barnlinje som omfattar alla barn och unga i åldrarna 0–18 år inom både vård och omsorg. Tjänsten behåller samma telefonnummer och e-postadress, och IVO öppnar dessutom en chatt några timmar varje vardag via webbplatsen ivo.se.

Låt barn komma till tals i tillsyn över psykiatrisk tvångsvård är utgiven av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Låt barn komma till tals i tillsyn över psykiatrisk tvångsvård på IVOs webbplats 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman

 
 

 Hälsoproblem