Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Kunskapsstöd Lägesrapporter Ojämna villkor för hälsa och vård – jämlikhetsperspektiv på hälso- och sjukvården

Ojämna villkor för hälsa och vård – jämlikhetsperspektiv på hälso- och sjukvården

Ojämna villkor för hälsa och vård – jämlikhetsperspektiv på hälso- och sjukvården visar på olikheter som behöver harmoniseras landstingen emellan såsom exempelvis avgifter, specialkompetens och läkemedel. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Ojämna villkor för hälsa och vård

​Ojämna villkor för hälsa och vård sammanfattar kunskapsläget inom några centrala områden i hälso- och sjukvården när det gäller jämlik hälsa och vård. Rapporten identifierar även de viktigaste utmaningarna och ger förslag på fortsatta analyser och åtgärder.

Jämlik hälso- och sjukvård innebär att vård och behandling ska erbjudas på lika villkor och med gott bemötande till alla, oavsett bostadsort, ålder, kön, funktionsnedsättning, utbildning, social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet eller sexuell läggning.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska sjukvården sträva efter att uppnå en god hälsa och vård på lika villkor, och prioritera dem som har störst behov. Ojämna villkor för hälsa och vård visar på olikheter som behöver harmoniseras landstingen emellan såsom exempelvis avgifter, specialkompetens och läkemedel.

Ojämna villkor för hälsa och vård – jämlikhetsperspektiv på hälso- och sjukvården är utgiven av Socialstyrelsen.

Ojämna villkor för hälsa och vård på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman

 
 

 Lagstiftning

 
 

 Hos andra