Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Kunskapsstöd Lägesrapporter Områdesbeskrivningar av sju vårdverksamheter – primärvårdens förutsättningar och befolkningens vårdbehov

Områdesbeskrivningar av sju vårdverksamheter – primärvårdens förutsättningar och befolkningens vårdbehov

Områdesbeskrivningar av sju vårdverksamheter – primärvårdens förutsättningar och befolkningens vårdbehov innehåller en jämförarande beskrivning av sju verksamheter. Kunskapsstödet är utgivet av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Områdesbeskrivningar av sju vårdverksamheter – primärvårdens förutsättningar och befolkningens vårdbehov

​Områdesbeskrivningar av sju vårdverksamheter – primärvårdens förutsättningar och befolkningens vårdbehov innehåller en jämförarande beskrivning av sju verksamheter som har deltagit i projektet Vård på lika villkor som drivits av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Målet med projektet har varit att utveckla arbetssätt och metoder som kan främja en mer jämlik första linjens vård.

Den jämförande studien är gjord av forskare vid Mälardalens högskola.

Två av kunskapsstödets slutsatser är följande:

  • De deltagande verksamheterna representerar ett brett spektrum av primärvård i Sverige avseende olika förutsättningar. Denna variation av verksamheter har inneburit goda möjligheter för att Lärandeprojektet – Vård på lika villkor ska kunna nå olika målgrupper oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, socioekonomi, sexuell läggning, religion etcetera.
  • Variationer avseende socioekonomiska och demografiska aspekter som arbetslöshet, inkomst, utbildning, utländsk bakgrund, befolkningstäthet och ålder visar att dessa aspekter är viktiga att ta ännu mer hänsyn till vid resursfördelning både till verksamheter och inom verksamheter.

Områdesbeskrivningar av sju vårdverksamheter – primärvårdens förutsättningar och befolkningens vårdbehov är utgiven av SKL.

Områdesbeskrivningar av sju vårdverksamheter på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?