Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Kunskapsstöd Lägesrapporter Somatisk vård och sjuklighet vid samtidig psykisk sjukdom – akut hjärtinfarkt

Somatisk vård och sjuklighet vid samtidig psykisk sjukdom – akut hjärtinfarkt

Somatisk vård och sjuklighet vid samtidig psykisk sjukdom – akut hjärtinfarkt är en kunskapssammanställning från Socialstyrelsen. Den visar att psykiskt sjuka som insjuknat i hjärtinfarkt inte har fått lika god vård som övriga patienter.

Somatisk vård och sjuklighet vid samtidig psykisk sjukdom – akut hjärtinfarkt

​Somatisk vård och sjuklighet vid samtidig psykisk sjukdom – akut hjärtinfarkt ingår i Socialstyrelsens serie om den somatiska vården och sjukligheten vid psykisk sjukdom. Resultaten visar att psykiskt sjuka som insjuknat i hjärtinfarkt inte har fått lika god vård som övriga patienter.

I rapporten redovisas resultat från en registerbaserad studie av personer med eller utan psykisk sjukdom som förstagångsinsjuknat i akut hjärtinfarkt. Resultaten visar att patienter som hade samtidig psykisk sjukdom inte fick ballongvidgning av hjärtats kranskärl i samma omfattning som övriga patienter. Psykiskt sjuka patienter hade också ökad risk att avlida inom sex månader efter hjärtinfarkt och uteblivet ingrepp med ballongvidgning var relaterat till en högre risk att avlida.

Somatisk vård och sjuklighet vid samtidig psykisk sjukdom – akut hjärtinfarkt på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman