Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Kunskapsstöd Lägesrapporter Somatisk vård och sjuklighet vid samtidig psykisk sjukdom – förlossning

Somatisk vård och sjuklighet vid samtidig psykisk sjukdom – förlossning

Somatisk vård och sjuklighet vid samtidig psykisk sjukdom – förlossning är en rapport från Socialstyrelsen. Den visar att kvinnor med psykisk sjukdom får en god omvårdnad inom mödrahälso- och förlossningsvården.

Somatisk vård och sjuklighet vid samtidig psykisk sjukdom – förlossning

​Somatisk vård och sjuklighet vid samtidig psykisk sjukdom – förlossning ingår i Socialstyrelsens serie om den somatiska vården och sjukligheten vid psykisk sjukdom. Resultaten visar att kvinnor med psykisk sjukdom får en god omvårdnad inom mödrahälso- och förlossningsvården.

I rapporten framgår att psykiskt sjuka kvinnor i större utsträckning blir förlösta med ett planerat kejsarsnitt jämfört med kvinnor utan psykisk sjukdom. Sannolikt har psykiskt sjukas särskilda förutsättningar för att få en positiv upplevelse vid förlossningen uppmärksammats och beaktats vilket lett till att humanitär indikation utgjort grund för ett planerat snitt. Gruppen psykiskt sjuka har även fått adekvat smärtlindring. Detta kan ses som att omhändertagandet och vården är adekvat för gruppen psykiskt sjuka kvinnor.

Somatisk vård och sjuklighet vid samtidig psykisk sjukdom – förlossning på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman