Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Kunskapsstöd Lägesrapporter Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård samt tandvård – lägesrapport 2016

Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård samt tandvård – lägesrapport 2016

Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård samt tandvård – lägesrapport 2016 beskriver tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård inklusive tandvård samt kostnadsutvecklingen inom hälso- och sjukvården. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård samt tandvård – lägesrapport 2016

​Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård samt tandvård – lägesrapport 2016 beskriver tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvården inklusive tandvård samt kostnadsutvecklingen inom hälso- och sjukvården. Rapporten är strukturerad utifrån målen för god vård och omsorg: kunskapsbaserad, säker, individanpassad, jämlik, tillgänglig och effektiv.

Rapporten visar bland annat följande:

  • Folkhälsan i Sverige fortsätter att utvecklas positivt, vilket bland annat märks genom ökad medellivslängd och förbättrade levnadsvanor. Samtidigt fortsätter hälsoskillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper att öka.
  • Den psykiska ohälsan ökar, särskilt bland unga kvinnor i åldrarna 16–24 år. Som en följd ökar också användningen av antidepressiva läkemedel och andelen unga kvinnor som vårdas för depression.
  • 74 procent av besökarna i primärvården upplever att personalen samordnar deras kontakter med vården i den utsträckning det behövs. Män är något nöjdare än kvinnor i dessa avseenden. Samtidigt är tillämpningen av patientlagen en utmaning för landstingen. Ungefär 25 procent av patienterna saknar en fast läkarkontakt och individuell planering.
  • Tandhälsan i den vuxna befolkningen visar en positiv utveckling. Samtidigt finns det tecken på att skillnaderna i tandhälsa ökar mellan olika socioekonomiska grupper och att det också finns skillnader i andelen som besöker i tandvården.

Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård samt tandvård – lägesrapport 2016 är utgiven av Socialstyrelsen.

Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård samt tandvård – lägesrapport 2016 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?