Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Kunskapsstöd Lägesrapporter Ungas beställning till samhället 2.0

Ungas beställning till samhället 2.0

Vuxna måste börja med att fråga unga vilka förändringar de själva vill se i samhället för att förbättra deras psykiska hälsa. och sedan göra det som behövs. Utredningen Ungas beställning till samhället 2.0 har nu skickats till regeringen.

​Representanter från elevkårer, föreningen Tilia och Maskrosbarn i åldrarna 13-25 år samlades under ett par dagar för att berätta om vilka förändringar de vill se i samhället för att förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga.

Initiativet till utredningen är taget av regeringens nationella samordnare inom psykisk hälsa och arbetet har skett i samarbete med Sveriges Psykologförbund. Utgångspunkten har varit att vuxna måste börja med att fråga unga vilka förändringar de själva vill se i samhället för att förbättra deras psykiska hälsa, och sedan göra de förändringar som behövs.

Ungdomarna har listat sina förslag i sju övergripande punkter:

  • Ökad tydlighet och stöd för att nå kunskapsmålen.
  • Kunskap och psykisk hälsa och livets utmaningar.
  • Elevhälsans funktion.
  • Tillgänglig information och tidigt stöd. ´illgänglig information och tidigt stöd. ´
  • Rätt till fritidsverksamhet och ett tryggt sammanhang.
  • Kunskap om sexualitet och könsnormer.
  • Inkludera unga i alla beslutsfattande processer som rör dem.

De unga anser att elevhälsan är viktig och behöver mer resurser för att kunna stärka eleverna. Elevhälsans tillgänglighet behöver ökas med längre öppettider och placering centralt i skolan. Ungdomarna vill också ha olika stödgrupper med fokus på exempelvis stresshantering och självkänsla, och de önskar att alla elever får ett obligatoriskt samtal per termin avseende både fysisk och psykisk hälsa.

Hela utredningen Ungas beställning till samhället 2.0 finns hos Nationell samordnare psykisk hälsa.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?