Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Utvärdering av iKBT

Utvärdering av iKBT beskriver behandlares upplevelse av att använda två olika system för iKBT, internetstödd kognitiv beteendeterapi. Rapporten är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

​Utvärdering av iKBT – pilottest av internetstödd psykologisk behandling vid Landstinget i Kalmar län beskriver behandlares upplevelse av att använda två olika system för iKBT. Behandlarna upplevde metoden iKBT, internetstödd kognitiv beteendeterapi, som ett komplement till traditionell behandling. De ansåg att iKBT kan vara en kvalitetssäkring i det att materialet ser lika ut för alla patienter oavsett ansvarig behandlare.

Rapporten visar bland annat följande:

  • Det behövs en landstingsövergripande organisation som innefattar både psykiatri och primärvård. Enskilda behandlare kan inte driva iKBT som metod inom landstinget.
  • En samordnad marknadsföringsinsats är avgörande för rekrytering av patienter och för att upprätthålla information och kompetens kollegialt.
  • För att nå en framgångsrik användning av iKBT behöver en kontinuerlig funktion för utbildning skapas. Ny personal måste introduceras och redan introducerad personal måste kompetensutvecklas i iKBT och de system som kan användas.
  • Implementering av iKBT och användning av den standardisering av arbetsmetoder som följer programmen borgar för en ökad patientsäkerhet och ökad jämlikhet. Alla patienter i en behandling får ta del av ett utprövat material i sin helhet vilket säkerställer att en viss kvalitet kan uppnås.

Utvärdering av iKBT är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Utvärdering av iKBT på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman