Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Barn som tänker annorlunda – barn med autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd

Barn som tänker annorlunda – barn med autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd

Barn som tänker annorlunda ​– barn med autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd behandlar bland annat vad autismspektrumtillstånd är, förekomst, skydds- och riskfaktorer, upptäckt samt stöd och bemötande. Kunskapsstödet är utgivet av Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa (UPP-centrum) vid Socialstyrelsen.

Omslag till Barn som tänker annorlunda

Detta är en av fem kunskapssammanfattningar om barn som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa som Socialstyrelsen tagit fram för personal i förskola och skola.

Barn som tänker annorlunda ​– barn med autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd behandlar bland annat vad autismspektrumtillstånd är, förekomst, skydds- och riskfaktorer, upptäckt samt stöd och bemötande. Den ska ge dig vägledning för att lättare upptäcka och hjälpa barn och ungdomar med autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd.

Barn som tänker annorlunda på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman