Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Behandling av opioidmissbruk med metadon och buprenorfin (Subutex)

Behandling av opioidmissbruk med metadon och buprenorfin (Subutex)

Behandling av opioidmissbruk med metadon och buprenorfin (Subutex) är en kommentar och sammanfattning av en brittisk kunskapsöversikt från National Institute for Health Research som Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, har gjort.

​Sammanfattningen Behandling av opioidmissbruk med metadon och buprenorfin (Subutex) vänder sig till beslutsfattare, läkemedelskommittéer, myndigheter, patienter och anhöriga, personal inom vård och omsorg samt personal inom socialtjänsten.

Originalrapporten innehåller det vetenskapliga underlaget för underhållsbehandling vid opioidmissbruk med metadon och buprenorfin. Sammanfattningen är gjord av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

Behandling av opioidmissbruk med metadon och buprenorfin (Subutex) på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?