Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Blyga och ängsliga barn

Blyga och ängsliga barn är utgiven av Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa (UPP-centrum) vid Socialstyrelsen. Den ska  ge dig vägledning för att lättare upptäcka och hjälpa barn och ungdomar med små eller stora besvär på grund av blyghet, rädsla och ångest.

Omslag till Blyga och ängsliga barn

Blyga och ängsliga barn handlar om att barn tillbringar en stor del av sin tid i skolan, och oron och ängslan rör många gånger sådant som händer just i skolan. Det är därför viktigt att känna igen när ett barn har problem av den här arten och det finns mycket vuxna kan göra för att förebygga eller minska lidandet och svårigheterna.

Detta är en av fem kunskapssammanfattningar om barn som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa som Socialstyrelsen tagit fram för personal i förskola och skola.

Blyga och ängsliga barn på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman