Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Interpersonell terapi (IPT), kognitiv beteendeterapi (KBT) och tidsbegränsad psykodynamisk terapi (tidsbegränsad PDT) vid lindrig till medelsvår depression hos vuxna

Interpersonell terapi (IPT), kognitiv beteendeterapi (KBT) och tidsbegränsad psykodynamisk terapi (tidsbegränsad PDT) vid lindrig till medelsvår depression hos vuxna

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, redovisar i en rapport det vetenskapliga underlaget för psykoterapeutisk behandling för vuxna personer med mild till medelsvår depression.

​När Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom publicerades i slutet av 2017 startade en diskussion om val av olika psykologiska behandlingar vid depression. Socialstyrelsen har därför låtit SBU klarlägga det vetenskapliga underlaget för effekter av psykologisk behandling som gäller interpersonell terapi, IPT, kognitiv beteendeterapi, KBT och tidsbegränsad psykodynamisk terapi, PDT.

SBU sammanfattar engelska riktlinjer

Som underlag för detta valde SBU att sammanfatta och kommentera de engelska riktlinjerna för behandling av depression, som utarbetats av National Institute for Health and Care Excellence, NICE.

KBT har effekt på depressionssymtom

En sammanfattning av resultatet visar att KBT har effekt på depressionssymtom och tillfrisknande från sådana symtom, remission, jämfört med kontrollbehandlingar som placebo, så kallad sedvanlig behandling och väntelista.

IPT och PDT saknar statistiskt säkerställd effekt

IPT visade ingen statistiskt säkerställd effekt på depressionssymtomen jämfört med kontrollbehandlingar, men för utfallet remission hade ITP effekt som var jämförbar med väntelista.

Tidsbegränsad PDT visade ingen statistiskt säkerställd effekt vare sig på depressionssymtom eller remission.

Resultaten bygger på nätverksmetanalyser

Resultaten bygger på resultat av så kallade nätverksmetaanalyser som bedöms som mer osäkra än resultat av traditionella metaanalyser. NICE:s material saknar rapportering och diskussion om långtidseffekter av psykologisk behandling.

Rapporten på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman