Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Ledsna barn

Ledsna barn är utgiven av Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa (UPP-centrum) vid Socialstyrelsen. Den ska ge vägledning för att lättare upptäcka och hjälpa barn och ungdomar som är nedstämda.

Omslag till Ledsna barn

I Ledsna barn beskrivs hur depressioner kan upptäckas hos barn och ungdomar. Bakomliggande faktorer som kan leda till en depression, hur man kan stödja och behandla barnet beskrivs också.

Ledsna barn är en av fem kunskapssammanfattningar om barn som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa som Socialstyrelsen tagit fram för personal i förskola och skola.

Ledsna barn på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman

 
 

 Hälsoproblem