Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar När en skada inträffat i vården – vägledning till hälso- och sjukvårdspersonal

När en skada inträffat i vården – vägledning till hälso- och sjukvårdspersonal

När en skada inträffat i vården – vägledning till hälso- och sjukvårdspersonal är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

​När en skada inträffat i vården - Vägledning till hälso- och sjukvårdspersonal är framtagen och utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Den nya patientsäkerhetslagen kräver att en patient som drabbas av en vårdskada snarast ska få information om händelsen. En vårdskada är en händelse som i hög grad kan påverka patientens känsla av kontroll och förtroende för hälso- och sjukvården. Med god information, strukturerat omhändertagande och stöd kan det psykiska lidandet för både patient och närstående minska.

Vägledningen beskriver hur ett omhändertagande av patient och närstående kan genomföras när en vårdskada inträffat.

När en skada inträffat i vården på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman