Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Patienter och personal utvecklar vården – en handbok i fyra steg för erfarenhetsbaserad verksamhetsutveckling

Patienter och personal utvecklar vården – en handbok i fyra steg för erfarenhetsbaserad verksamhetsutveckling

Patienter och personal utvecklar vården – en handbok i fyra steg för erfarenhetsbaserad verksamhetsutveckling är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

​Patienter och personal utvecklar vården – en handbok i fyra steg för erfarenhetsbaserad verksamhetsutveckling är framtagen och utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Patientens erfarenheter spelar en central roll i utvecklingen av vården. Erfarenheterna är särskilt viktiga när det gäller att skapa en säkrare vård och det är därför en av utgångspunkterna i den nya patientsäkerhetslagen.

Handboken beskriver en metod som gör det möjligt att fånga upp patienternas erfarenheter i syfte att öka patientsäkerheten och patienttillfredsställelse. Med metoden 4 steg för erfarenhetsbaserad verksamhetsutveckling kan erfarenheterna tas tillvara på ett systematiskt sätt. Metoden kan med fördel användas i verksamhetens ordinarie förbättringsarbete. 

Patienter och personal utvecklar vården på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman