Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Problemorienterade behandlingar (counselling) vid lindrig till medelsvår depression hos vuxna

Problemorienterade behandlingar (counselling) vid lindrig till medelsvår depression hos vuxna

I rapporten Problemorienterade behandlingar (counselling) vid lindrig till medelsvår depression hos vuxna undersöker SBU om problemorienterade psykosociala behandlingar har effekt på vuxna personer med depression.

​I rapporten Problemorienterade behandlingar (counselling) vid lindrig till medelsvår depression hos vuxna undersöker SBU om problemorienterade psykosociala behandlingar har effekt på vuxna personer med lindrig till medelsvår egentlig depression.

SBU har samman­fattat innehållet i ett vetenskapligt underlag för så kallad counselling. Det vetenskapliga underlaget har utarbetats av National Institute for Health and Care Excellence (NICE) och ingår deras rapport om riktlinjer för behandling av depression i Storbritannien.

I SBU-kommentaren granskas också metoden som NICE har använt och deras resultat relateras till en svensk kontext.

Problemorienterade behandlingar (counselling) vid lindrig till medelsvår depression hos vuxna är utgiven av ​Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Problemorienterade behandlingar (counselling) vid lindrig till medelsvår depression hos vuxna på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman