Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Reflekterande kollegiala arbetsgrupper

I Reflekterande kollegiala arbetsgrupper presenteras en ny studie som visar att stress och utmattning hos anställda går att förebygga genom kollegialt stöd. Rapporten är utgiven av SKL.

​I rapporten Reflekterande kollegiala arbetsgrupper presenteras en ny studie som visar att kollegiala reflekterande samtalsgrupper kan bidra till förebygga sjukskrivningar till följd av stressrelaterad psykisk ohälsa.

Under 2017 och 2018 har Uppdrag Psykisk Hälsa genomfört ett nationellt utvecklingsarbete i samarbete med Linnéuniversitet, 10 kommuner och ett landsting.

Studiens slutsatser är att deltagande i en reflekterande kollegial samtalsgrupp bidrar till en lägre grad av utmattning, mindre depressiva symtom och ångest samt mindre stress jämfört med en kontrollgrupp.

Studien har gjorts av Linnéuniversitet på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (Uppdrag Psykisk Hälsa).

Reflekterande kollegiala arbetsgrupper på SKL:s webbplats Uppdrag Psykisk Hälsa

Hjälpte informationen på den här sidan dig?