Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Kunskapsstöd Nationella Kvalitetsregister Internetbehandlingsregistret SibeR – Nationellt kvalitetsregister för internetbaserad psykologisk behandling i hälso- och sjukvården

Internetbehandlingsregistret SibeR – Nationellt kvalitetsregister för internetbaserad psykologisk behandling i hälso- och sjukvården

Internetbehandlingsregistret SibeR är ett nationellt kvalitetsregister för internetbaserad psykologisk behandling i hälso- och sjukvården. Syftet med registret är att anslutna verksamheter ska få stöd i kvalitetsutveckling och att ett kvalitetssystem kan bli en gemensam nyttighet.

​SibeR – Svenska internetbehandlingsregistret är ett nationellt kvalitetsregister för internetbaserad psykologisk behandling i hälso- och sjukvården. Internet-KBT har studerats av flera svenska forskargrupper sedan cirka tio år tillbaka och visat sig vara effektivt för en rad olika tillstånd som huvudvärk, tinnitus, social fobi, depression, paniksyndrom, IBS och hälsoångest.

Det finns omfattande evidens som talar för att KBT kan förmedlas via internet. Internet-KBT definieras här som en internetförmedlad KBT-behandling där stöd från behandlare och regelbunden internetbaserad självskattning av patienten ingår. Metoden lämpar sig väl för register eftersom patienterna gör självskattningar varje vecka.

Syftet med Internetbehandlingsregistret är att anslutna verksamheter ska få stöd i kvalitetsutveckling och att ett kvalitetssystem (mätning av patientrapporterat utfall och ledtider, automatiserade larmsystem etc.) kan bli en gemensam nyttighet.

Internetbehandlingsregistret – på Nationella Kvalitetsregister.se 

​Nationella Kvalitetsregister

Nationella Kvalitetsregister är ett system för uppföljning och utveckling av behandlingsresultat. De innehåller individbaserade uppgifter om problem, insatta åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvård och omsorg. Registren byggs upp av de professionella yrkesgrupper som själva ska ha nytta av dem i sin yrkesvardag. Drift av registren sköts på många olika kliniker runt om i landet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman