Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Kunskapsstöd Nationella Kvalitetsregister Kvalitetsstjärnan – Kvalitetsregister för uppföljning av psykiatrisk vård

Kvalitetsstjärnan – Kvalitetsregister för uppföljning av psykiatrisk vård

Kvalitetsstjärnan är ett kliniskt användbart system för kontinuerlig mätning och systematisk användning av utfallsmått vid psykiatriska tillstånd. Kvalitetsstjärnan syftar till att följa dels utvecklingen av patienten, dels verksamheternas programtrohet till önskvärda arbetsmodeller. På så sätt kan resultat och effekter på olika nivåer samt vad som påverkar utfallet följas.

​Kvalitetsstjärnan är ett kvalitetsregister för uppföljning av psykiatrisk vård. Registret är ett kliniskt användbart system för kontinuerlig mätning och systematisk användning av utfallsmått vid psykiatriska tillstånd.

Insatserna för de psykiatriska patienter som har allvarlig funktionsnedsättning sker både av kommun och av specialiserad psykiatri. Vård och stödinsatser ska samordnas. Integrerad psykiatri är en beskriven metod för att samordna arbetet. Nationellt har en stor satsning skett för att utveckla dessa metoder.

Kvalitetsstjärnan syftar till att följa dels utvecklingen av patienten, dels verksamheternas programtrohet till önskvärda arbetsmodeller. På så sätt kan resultat och effekter på olika nivåer samt vad som påverkar utfallet följas.

I Kvalitetsstjärnan beaktas behandlarens bedömning, patientens upplevelser och anhörigas upplevelser. Kvalitetsstjärnan kan användas för att utveckla vården för den enskilda patienten, men också för utvecklingen av enskilda enheter.

Kvalitetsstjärnan – nationellt kvalitetsregister på psykiatriregister.se

​Nationella Kvalitetsregister

Nationella Kvalitetsregister är ett system för uppföljning och utveckling av behandlingsresultat. De innehåller individbaserade uppgifter om problem, insatta åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvård och omsorg. Registren byggs upp av de professionella yrkesgrupper som själva ska ha nytta av dem i sin yrkesvardag. Drift av registren sköts på många olika kliniker runt om i landet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman