Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Kunskapsstöd Nationella riktlinjer

 

 
 

 Nationella riktlinjer

 
Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom – Stöd för styrning och ledningDe nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom gäller både barn, ungdomar och vuxna. Riktlinjerna är ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna för denna vård ska fördelas. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen 2017.
Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd – Stöd för styrning och ledningSocialstyrelsens ger ut nya nationella riktlinjerna för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Riktlinjerna syftar till att stödja dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.
Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende – Stöd för styrning och ledningSocialstyrelsen har under 2019 genomfört en andra översyn av de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende. Översynen har lett till nya och uppdaterade rekommendationer om dels läkemedelsassisterad behandling vid opiodberoende och dels tillgängliggörande av naloxon och utbildningsinsats till personer med risk för överdos. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.
Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom – Stöd för styrning och ledningNationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom ger rekommendationer om åtgärder vid vård och omsorg vid demenssjukdom. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.
Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdomSocialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010 innehåller rekommendationer för både socialtjänst och hälso- och sjukvård.
Nationella riktlinjer för vuxentandvårdSocialstyrelsens Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011 riktar sig till vuxentandvården och innehåller rekommendationer om att förebygga och behandla sjukdomar i munnen samt återställa förlorad funktion.
Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor – Stöd för styrning och ledningSocialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor är nu publicerade. Riktlinjerna är ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom vård och omsorg för personer med ohälsosamma levnadsvanor.
Nationella riktlinjer – Målnivåer – Vård vid depression och ångestsyndrom – Målnivåer för indikatorerRapporten innehåller de nationella målnivåer för vård vid depression och ångestsyndrom som Socialstyrelsen har tagit fram. Målnivåerna ger landsting och regioner tydliga och mätbara mål att arbeta mot och kan användas för styrning, ledning, uppföljning och utvärdering. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.
 

 Om Nationella riktlinjer

 

​Socialstyrelsens Nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på.

Riktlinjerna riktar sig till såväl beslutsfattare som verksamhetsledningar och är ett stöd för styrning och ledning på alla nivåer inom hälso- och sjukvården.

​Podd om nationella riktlinjer

Varför behöver vården nationella riktlinjer för hur olika tillstånd bör behandlas? Hur skapas riktlinjerna och hur används de i vardagen? Lyssna på Arvid Widenlou Nordmark på Socialstyrelsens avdelning för kunskapsstyrning och Birgitta Göthman från nationella programrådet för astma/KOL. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen.

Avsnittet om nationella riktlinjer på Socialstyrelsens webbplats