Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Kunskapsstöd Öppna jämförelser Öppna jämförelser 2018 – Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning – Socialpsykiatri

Öppna jämförelser 2018 – Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning – Socialpsykiatri

Resultaten för 2018 visar att den uppsökande verksamheten i kommunerna har minskat. Lite mer än var tionde kommun använder IBIC vid utredning och något färre använder IBIC vid uppföljning, visar Socialstyrelsens genomgång.

Öppna jämförelser 2018 – Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning – Socialpsykiatri

​Systematisk uppföljning är ett utvecklingsområde som fortfarande få kommuner arbetar med, konstaterar Socialstyrelsen i öppna jämförelser i socialtjänsten 2018 som gäller stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Systematisk uppföljning innebär att dokumentera arbetet med enskilda klienter och att sammanställa informationen på gruppnivå med syftet att utveckla och förbättra verksamheten.

Årets resultat på detta område visar att:

  • nio procent av kommunerna använder systematisk uppföljning till verksamhetsutveckling
  • 30 procent av kommunerna har uppsökande verksamhet – kommunernas uppsökande verksamhet har minskat
  • 13 procent av kommunerna använder arbetssättet IBIC, individens behov i centrum, vid utredningar och nio procent vid uppföljningar.

Det finns skillnader i resultaten mellan olika län och kommuner.

Rapporten på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman