Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Behandling

Alzheimers sjukdom går inte att bota, men läkemedel kan bidra till att lindra symtomen och bromsa sjukdomsförloppet. Ett liv med regelbundna vanor kan underlätta vardagen för den drabbade.

Alzheimers sjukdom går ännu inte att bota. Det finns läkemedel som kan mildra symtomen genom att förbättra minnet och koncentrationen.

För behandling av kognitiva symtom, som att minnas, tänka och tolka sin omgivning, finns två typer av läkemedel som är godkända. En typ för mild till måttlig Alzheimers sjukdom och en typ för måttlig till svår Alzheimers sjukdom. De psykiska symtom som en del har som är kopplat till sjukdomen, som nedstämdhet, hallucinationer, ångest och oro, kan också behandlas med läkemedel.

Personer med Alzheimers sjukdom mår bra av ett vardagsliv med tydliga och återkommande rutiner. Tillsammans med anhöriga eller vård- och omsorgspersonal går det att utveckla metoder för att underlätta vardagen. Sjukdomen kan göra att man drar sig undan socialt umgänge därför att man kanske känner sig utanför och mindre värd. Det är ändå bra att försöka upprätthålla ett socialt umgänge om man orkar.

Det går att kompensera för ett dåligt minne genom att exempelvis utnyttja minnesord, stödord för att komma ihåg vad man har lärt sig. Det är viktigt att man kan få ta lite längre tid på sig och i lugn och ro få koncentrera sig på uppgiften.

Den som har fått Alzheimers sjukdom kan ofta vårdas i hemmet under flera år. I slutet av sjukdomen kan man behöva bo i ett särskilt boende för personer med demenssjukdomar.
Det är viktigt att ge god information om sjukdomen och sjukdomens olika förlopp till såväl den sjuke som till anhöriga. Att se en nära och kär anhörig insjukna och bli personlighetsförändrade kan vara mycket påfrestande.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd