Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Teman Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen. Det är främst äldre som insjuknar, men bland de drabbade finns ungefär 10 000 personer som är under 65 år.

 

Liksom andra demenssjukdomar ger Alzheimers sjukdom kognitiva symtom såsom försämrat minne och nedsatt tankeförmåga samt svårighet att tolka sin omgivning. Medvetandegraden påverkas inte men sjukdomen ger ofta försämrad tanke-, kommunikations- och orienteringsförmåga samt nedsatt praktisk förmåga. Ett tidigt symtom på Alzheimers sjukdom är ofta att närminnet blir sämre.

Läkemedel kan bidra till att personer med sjukdomen under en period upprätthåller sin förmåga att tänka, minnas och tolka sin omgivning. Alzheimers sjukdom går ännu inte att bota.

Den vanligaste formen av demenssjukdom

Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av demenssjukdom. I Sverige är det runt 148 000 som har någon slags demenssjukdom. Det är främst äldre som insjuknar i Alzheimers sjukdom, men bland de drabbade finns ungefär 10 000 personer som är under 65 år.

Det ökande antalet äldre antas bidra till att antalet personer med en demenssjukdom ökar efter 2020.

Svårigheter vid Alzheimers sjukdom

Gemensamt för demenssjukdomar är försämrat minne och nedsatt tankeförmåga samt svårighet att tolka sin omgivning på grund av att nervceller förtvinar. Medvetandegraden påverkas inte.

Personer med Alzheimers sjukdom kan få problem med orienteringsförmågan, svårighet att uttrycka sig och får svårt att följa med i tv-program eller det som de läser i tidningen. De kan också få svårare att utföra vissa kroppsrörelser och vardagssysslor.

Det är vanligt att man är medveten om sina svårigheter och därför drar sig tillbaka och undviker kontakt med andra. Alzheimers sjukdom har ett smygande förlopp och det kan ta upp till två år innan den drabbade söker hjälp.

Vid minnesproblem verkar det vara särskilt svårt att minnas vardagliga händelser, som till exempel var man har lagt nycklarna.

Det är också vanligt att man blir orolig, nedstämd, uppgiven och har lättare för att bli arg. En del personer utvecklar också personlighetsförändringar med dåligt omdöme, känslomässig avtrubbning och sämre impulskontroll. Vid svår Alzheimer kan man få svårt att tolka de kroppsliga signalerna och man kan glömma bort att äta eller sköta sin hygien.

Kända riskfaktorer

Man vet inte vad som orsakar Alzheimers sjukdom, men det finns några kända riskfaktorer:

  • hög ålder
  • högt blodtryck
  • höga blodfetter
  • övervikt
  • upprepade skallskador, som man kan få vid exempelvis boxning.

Stress, sömnproblem, depression och hög arbetsbelastning kan försämra minnet tillfälligt. Det är ovanligt att personer under 50 år får Alzheimers sjukdom.

Det finns ett ganska starkt vetenskapligt stöd för att regelbunden "hjärngymnastik" är av godo för att hålla nervceller igång.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd