Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Teman Ångestsyndrom

Ångestsyndrom

Ibland kan ångesten vara så stark att den tar över den enskildes dagliga liv och inte går över. Då kan det vara tal om sjuklig ångest. Ångestsyndrom är ett samlingsnamn på flera ångestsjukdomar.

 

​Ångest är en reaktion som kan uppstå när man upplever något som otäckt. Hjärtat börjar slå fortare och musklerna blir spända. Man kan känna sig ängslig och orolig, svettas, må illa och få svårt att andas. Ångest är naturliga reaktioner från kroppen, och något som finns hos alla mer eller mindre intensivt. Ångest är ofarligt, men kan kännas skrämmande.

Hos en del personer kan ångesten ibland växa sig så stor att den istället för att skydda, tar över och begränsar det dagliga livet. Känslor av oro, spänning, ängslan, skräck och panik kan flyta ihop. Då kan det vara tal om sjuklig ångest, så kallade ångestsyndrom.

Ångestsyndrom, som generaliserat ångestsyndrom, separationsångest och social fobi, medför en nedsatt funktionsförmåga med svårigheter för personen att fungera hemma, i skolan eller på arbetet. I vissa fall kan dessa svårigheter vara stora till mycket stora. Det finns risk för att personen successivt försämras med ytterligare funktionsnedsättning, samt risk för långvarig sjukdom. Det finns även risk för självmord.

Symtom vid ångestsyndrom är bland annat ökad uttröttbarhet, koncentrationssvårigheter, spänningssymtom och sömnstörningar.

Uppskattningsvis lider ungefär var tjugonde svensk av sjuklig ångest. Det är något vanligare att kvinnor drabbas.

Generaliserat ångestsyndrom

Personer med generaliserat ångestsyndrom (GAD) har en överdriven rädsla och oro för stort som smått vilket påverkar alla aspekter av livet. Generaliserat ångestsyndrom behandlas med kognitiv beteende terapi, KBT, och/eller antidepressiva medel.

Generaliserat ångestsyndrom på Kunskapsguiden

Paniksyndrom

Paniksyndrom är ett ångesttillstånd som kännetecknas av panikattacker och ett undvikande beteende. Paniksyndrom behandlas i första hand med kognitiv beteendeterapi (KBT) men också med läkemedel.

Paniksyndrom på Kunskapsguiden

Fobi

Fobi utvecklas av att en person upplever en stark rädsla för något specifikt eller i en viss situation som personen därför undviker. Det finns tre typer av fobier – specifika fobier, social fobi och agorafobi. Fobier kan behandlas med psykoterapi och med läkemedel.

Fobi på Kunskapsguiden

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd