Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Teman Bipolär sjukdom Att förebygga metabol risk

Att förebygga metabol risk

Personer med bipolär sjukdom eller schizofreni drabbas i högre grad än andra av metabola avvikelser såsom övervikt, diabetes och rubbning av blodfetter. Medicinering med antipsykotiska preparat och ohälsosamma levnadsvanor är faktorer som utgör en metabol risk hos personer med allvarlig psykisk sjukdom.

​Personer med bipolär sjukdom eller schizofreni drabbas i högre grad än andra av metabola avvikelser såsom övervikt, diabetes och rubbning av blodfetter. Dessa personer har även en ökad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdom.

Antipsykotisk medicinering ökar risken för metabol rubbning

Medicinering med antipsykotiska preparat bidrar till metabol rubbning hos personer med allvarlig psykisk sjukdom. Därför är risken större att personer som behandlas med antipsykotika drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Ohälsosamma levnadsvanor som exempelvis otillräcklig fysisk aktivitet eller ohälsosamma matvanor är andra faktorer som bidrar till metabola avvikelser hos personer med allvarlig psykisk sjukdom.

Unga människor eller personer som inte tidigare har behandlats med antipsykotisk medicinering är ofta särskilt känsliga för biverkningar i form av metabola rubbningar. Kraftig viktuppgång hos en person som påbörjat behandling med antipsykotisk medicinering är ett tidigt tecken på metabol rubbning.

En kraftig viktuppgång kan leda till förvärrad social stigmatisering, det vill säga ökad diskriminering och utanförskap. Den utgör också en riskfaktor för utvecklande av typ 2-diabetes och hjärt- och kärlsjukdom. Därför är viktuppgång och annan metabol störning under pågående antipsykotisk medicinering en allvarlig hälsorisk.

Riktlinjer för att förebygga och handlägga metabol risk

I Kliniska riktlinjer – att förebygga och handlägga metabol risk hos patienter med allvarlig psykisk sjukdom finns konkreta riktlinjer för hur metabol rubbning hos personer med allvarlig psykisk sjukdom kan förebyggas och handläggas inom varje psykiatrisk verksamhet. Riktlinjerna ger även en kortfattad sammanfattning av kunskapsläget inom området och referenser till ytterligare läsning.

Riktlinjerna har utformats i samarbete mellan företrädare för Svenska Psykiatriska Föreningen, Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri, Svensk Förening för Allmänmedicin, Svensk Förening för Diabetologi, Svensk Internmedicinsk Förening, Svenska Cardiologföreningen samt Svensk Förening för Obesitasforskning.

Kliniska riktlinjer – att förebygga och handlägga metabol risk hos patienter med allvarlig psykisk sjukdom på Svenska Psykiatriska Föreningens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd