Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Behandling

Behandling med läkemedel går i första hand ut på att minska svängningarna i humöret och förebygga återfall, och bör ofta kompletteras med psykologiska behandlingar. Att få kunskap om sjukdomen är särskilt viktigt vid bipolär sjukdom.

​Bipolär sjukdom är ett allvarligt tillstånd, som på ett påtagligt sätt påverkar personens funktionsförmåga och livskvalitet. Det finns även en betydande självmordsrisk om sjukdomen inte behandlas.

Sjukdomen är livslång. Kontinuitet inom hälso- och sjukvården är därför viktigt för att skapa en specifik kunskap om personens förutsättningar, sårbarhet och behov. Att få kunskap om anhörigas och närståendes förutsättningar och möjligheter att ge stöd till återhämtningen är också viktigt.

God kontinuitet minskar även stressen och skapar trygghet i kontakten med vården, såväl för den som är sjuk som för anhöriga och närstående, vilket i sin tur ökar följsamheten till behandlingen. Att få kunskap om sjukdomen är särskilt viktigt vid bipolär sjukdom.

Läkemedelsbehandling

Behandling med läkemedel är den vanligaste metoden för att för att förebygga återfall i bipolär sjukdom. Behandlingen går i första hand ut på att minska svängningarna i humöret och förebygga återfall.

Psykologisk behandling

Oregelbundna livsrytmer, stress och droger ökar risken för sjukdomsperioder. Psykologiska behandlingar fokuserar därför på stresshantering, normalisering av biologiska rytmer (exempelvis dygnsrytm), minskat drogmissbruk, minskat bruk av nikotin och koffein, följsamhet med läkemedelsbehandling och vaksamhet på tidiga tecken på återfall. I Sverige arbetar mycket få med specifik psykologisk behandling av bipolär sjukdom.

Behandling stabiliserar tillståndet

Med rätt behandling stabiliseras personens tillstånd, vilket innebär att symtomen i vissa fall försvinner helt, medan det i andra fall finns kvarstående lindriga besvär. För vissa personer kan symtomen fortfarande vara betydande även i ett stabiliserat skede av sjukdomen.

Obehandlad varar varje episod i genomsnitt ett halvår och följs av en symtomfri period under några månader till flera år.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd