Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Teman Bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom är ett tillstånd som kännetecknas av att personen växlar mellan mani och depression. Sjukdomen drabbar cirka 1–2 procent av befolkningen och debuterar oftast i de senare tonåren eller i tidigt vuxenliv.

 

​Bipolär sjukdom debuterar oftast i de senare tonåren eller i tidigt vuxenliv och kännetecknas av såväl maniska som depressiva episoder.

Man skiljer mellan två former av bipolär sjukdom. Den ena karakteriseras av förekomsten av maniska episoder (bipolär I) och den andra av episoder av förhöjt stämningsläge och överaktivitet, så kallad hypomani (bipolär II).

Vid bipolär sjukdom är det vanligt att personen även har andra psykiska sjukdomar. Skadligt bruk av alkohol och andra droger kan förekomma. Därför kan det vara svårt att ställa diagnos.

Bipolär sjukdom drabbar cirka 1–2 procent av befolkningen och är ungefär lika vanlig hos män som hos kvinnor. Män har oftare maniska perioder, medan kvinnor oftare lider av depression.

Maniska, hypomana och depressiva perioder

Bipolär sjukdom är ett allvarligt tillstånd med periodiskt förlopp där både maniska, hypomana och depressiva perioder förekommer.

De flesta personer som har bipolär sjukdom är helt utan symtom mellan sjukdomsepisoderna, medan andra har ständiga humörsvängningar eller konstanta depressiva eller maniska symtom.

Ibland förekommer så kallade blandepisoder med både maniska och depressiva symtom samtidigt. Sjukdomsepisodernas längd varierar också. En del har mycket långvariga manier och depressioner, medan andras symtom endast varar några få dagar.

Mani

Mani innebär att man har en kraftigt förhöjd sinnesstämning, är överaktiv på ett ofta destruktivt sätt och behöver mindre sömn. Symtomen vid maniska episoder är allvarliga och omfattande.
Om personen inte får adekvat behandling finns därför risk för successiv försämring, som kan få negativa sociala och ekonomiska konsekvenser. Även fysisk utmattning är en allvarlig konsekvens som i vissa fall kan vara livshotande, framför allt hos äldre personer med hjärt- och kärlsjukdom.

Hypomani

Hypomani innebär att man har måttligt förhöjd sinnesstämning med viss kontroll över sig själv. Vid hypomani är symtomen lindrigare och ger därför inte så svåra konsekvenser som vid maniska tillstånd.

Depression

Depression vid bipolär sjukdom motsvarar oftast en episod av egentlig depression som präglas av att man är nedstämd och har minskad energi.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd