Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Teman Depression Filmade intervjuer vid vårdcentral

Filmade intervjuer vid vårdcentral

Här kan du ta del av filmade intervjuer med personal vid en vårdcentral i södra Stockholm. De berättar om erfarenheter från sitt förbättringsarbete med utgångspunkt i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom.

​Filmen där personal vid en vårdcentral i södra Stockholm berättar om sina erfarenheter från sitt förbättringsarbete är cirka 6 minuter lång. Du kan när som helst stoppa filmen, backa eller gå framåt.

Personal berättar om erfarenheter

Personalen vid en vårdcentral i södra Stockholm berättar om erfarenheter från sitt förbättringsarbete med utgångspunkt i de nationella riktlinjerna för depression och ångest:

– Det här är ett viktigt område och vi kan alltid ta till oss mer kunskap. Efter att all personal involverats och intresset väckts, var det inte svårt att motivera dem att vilja veta mera.

–  Det är viktigt för verksamheten och det är viktigt att alla får ta del.

–  Ett stort stöd med en chef som är engagerad i uppgiften. Det betyder väldigt mycket.

–  Vi är i en process som aldrig tar slut. Återkoppling och feedback är jätteviktigt, och det är viktigt att det kommer i direkt anslutning till det vi ska återkoppla till, i det lilla som i det stora. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Bedömningsmetoder och insatser
Beslut om subvention av läkemedel
Lägesrapporter
Läkemedelsrekommendationer
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella riktlinjer
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser
 

 Teman