Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Teman Depression Läkemedelsbehandling

Läkemedelsbehandling

Läkemedelsbehandling av depression sker framför allt med olika antidepressiva läkemedel. De vanligaste antidepressiva läkemedlen idag är SSRI-preparat, det vill säga så kallade selektiva serotoninåterupptagshämmare.

​Vid lindrig depression räcker det ofta med psykologisk behandling för att en person ska få stöd att klara sig ur sin depression. Vid längre och djupare depression kan det vara effektivare med antidepressiva läkemedel, i kombination med psykologisk behandling.

Antidepressiva läkemedel vanligast

Läkemedelsbehandling av depression sker framför allt med olika antidepressiva läkemedel. De vanligaste antidepressiva läkemedlen idag är SSRI-preparat, det vill säga så kallade selektiva serotoninåterupptagshämmare. De verkar genom att underlätta en ökning av signalsubstansen serotonin i hjärnan.

Vid depression kan nivåerna av vissa signalsubstanser i hjärnan, framför allt serotonin, vara låga eller i obalans. Antidepressiva läkemedel verkar genom att reglera och återställa de normala nivåerna av dessa signalsubstanser och därmed minskar depressionssymtomen.

Antidepressiva medel har visat sig ha god effekt på symtomen vid depression och förbättrar funktionsförmågan. Det är huvudsakligen korttidseffekten av antidepressiva medel som har studerats och stödet för långtidseffekten efter avslutad behandling är svagare.

Dokumentationen av antidepressiv behandling av personer över 80 år är mycket begränsad, trots att användningen av antidepressiva är mycket hög i denna grupp.

Depressioner är olika hos varje person. Därför är det viktigt att medicinering anpassas till individuella behov. Det kan ta upp till två månader innan den drabbade känner effekt av läkemedlen och börjar må bra. Oftast är en kombination av psykologisk behandling och läkemedel bra för många patienter.

Biverkningar

Behandling med antidepressiva läkemedel medför risk för biverkningar men de nyare preparaten ger färre biverkningar än de äldre. Vanliga biverkningar kan vara hjärtklappning, muntorrhet, förstoppning, nedsatt sexuell lust eller impotens, sömnsvårigheter och svårigheter att kissa. Biverkningarna brukar minska efter de första veckornas behandling.

Det är viktigt att vara medveten om biverkningarna så att man kan förebygga dem. Den som behandlas kan exempelvis tänka på att äta fiberrik kost för att slippa magproblem. För att öka salivutsöndringen rekommenderas sugtabletter. Ögonvatten kan minska obehag från torra slemhinnor i ögonen.

Vid läkemedelsbehandling bör läkaren alltid värdera läkemedlets effekter och bieffekter och överväga noga vilket läkemedel som är bäst lämpat för en enskild person.

Andra läkemedel vid depression

Personer med depression drabbas också ofta av sömnproblem. För en del kan sömnmedel under en tid hjälpa.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman

 
 

 Kunskapsstöd

 
Bedömningsmetoder och insatser
Beslut om subvention av läkemedel
Lägesrapporter
Läkemedelsrekommendationer
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella riktlinjer
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser