Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Teman Depression Psykologisk behandling

Psykologisk behandling

Depression behandlas med antidepressiva läkemedel eller med psykoterapi eller båda. Eftersom depressioner är olika hos olika personer är det viktigt med en behandling som är anpassad efter den enskildes behov och önskemål.

Vid lindrig depression räcker det ofta med psykologisk behandling för att en person ska få stöd att klara sig ur sin depression. Vid längre och djupare depression kan det vara effektivare med antidepressiva läkemedel, i kombination med psykologisk behandling.

Depressioner är olika hos olika personer. Därför är det viktigt med en behandling som är anpassad efter den enskildes behov och önskemål.

Psykologisk behandling kan bedrivas individuellt eller i grupp för vuxna och barn och för familj eller par. Psykologisk behandling kan också ges på internet.

Inom psykologisk behandling finns många olika inriktningar som delvis har egna modeller för hur man förklarar och behandlar psykiska besvär. Gemensamt är att förklaringarna och erfarenheterna under terapin ska hjälpa patienten att på olika sätt bättre kunna hantera svårigheter i livet och därigenom må bättre. Målet vid psykologisk behandling är bland annat att påverka depressiva tankemönster och aktivera personen.

Kognitiv beteendeterapi, KBT

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är ett exempel på en form av psykologisk behandling som används vid depression. KBT inriktas på att förändra de tankemönster och beteenden som håller kvar och förvärrar problemen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Bedömningsmetoder och insatser
Beslut om subvention av läkemedel
Lägesrapporter
Läkemedelsrekommendationer
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella riktlinjer
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser
 

 Teman