Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Fobi

Fobi utvecklas av att en person upplever en stark rädsla för något specifikt eller i en viss situation som personen därför undviker. Det finns tre typer av fobier – specifika fobier, social fobi och agorafobi. Fobier kan behandlas med psykoterapi och med läkemedel.

 

Fobi utvecklas av att en person upplever en stark rädsla för något specifikt eller i en viss situation. Rädslan kan utvecklas till en panikattack när personen utsätts för det han eller hon är rädd för. Rädslan kan göra att personen i framtiden undviker situationen eller det specifika. Personens liv blir därför begränsat jämfört med tidigare.

Agorafobi

Agorafobi innebär att en person får ångest av att vistas exempelvis på bussar, tunnelbana eller på torg. Ofta uppstår fobin till följd av att personen upplevt panikångest på den plats som är kopplad till fobin. Rädslan gör att personen undviker den specifika platsen och liknande platser. Därför blir hans eller hennes liv begränsat.

Agorafobi behandlas med kognitiv beteendeterapi och med antidepressiva läkemedel.
I vissa fall behandlas agorafobi med ångestdämpande läkemedel.

Specifika fobier

Specifika fobier är när rädslan kan kopplas till fysiska ting man är rädd för - höjder, trånga utrymmen eller djur. Rädslan uppstår bara när personen blir utsatt för det han eller hon är rädd för.

Specifika fobier behandlas med psykoterapi och genom att personen med fobi gradvis utsätts för det han eller hon är rädd för, så länge att ångesten och rädslan avklingar. I de flesta fall kräver detta professionell hjälp. Annars kan exponeringen leda till flykt och att fobin blir starkare.

Social fobi

Social fobi kännetecknas av en stark rädsla för andras uppmärksamhet och för att reagera på ett sätt som blir generande eller förödmjukande. Social fobi behandlas i första hand med kognitiv beteendeterapi men också med läkemedel.

Social fobi på Kunskapsguiden

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Systematiska översikter och kartläggningar