Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Teman Förstämningssyndrom

Förstämningssyndrom

Förstämningssyndrom tillhör de vanligaste orsakerna till ohälsa, förtida död, och arbetsoförmåga. Till förstämningssyndrom räknas depression, manier, dystymi och blandtillstånd av dessa.

 

​Förstämningssyndrom tillhör de vanligaste orsakerna till ohälsa, förtida död, produktivitetsbortfall och oförmåga att arbeta.

Till förstämningssyndrom räknas depression, manier, dystymi och blandtillstånd av dessa. Att ha flera sjukdomar samtidigt är vanligt vid förstämningssyndrom, exempelvis att ha depression vid andra psykiska funktionshinder eller att ha ett missbruk av alkohol vid depression.

Depression

Depression tillhör de stora folksjukdomarna och drabbar människor i alla åldrar. Upp till 10 procent av den vuxna befolkningen beräknas ha en pågående depression. 25 procent av kvinnorna och 15 procent av männen har någon gång under sitt liv behövt behandling för en depression.

Depression kännetecknas av ängslan, oro och ångest. Tecken på depression är exempelvis trötthet, förlust av intresse och engagemang samt sömnsvårigheter.

Depressiv episod eller recidiverande depression

Depressiv episod betecknar ett första insjuknande i depression. Om diagnosen förekommit tidigare, ska diagnosen recidiverande depression användas. Diagnosen omfattar sannolikt en rad något olika tillstånd, med delvis skilda symtom, prognos och svar på behandling.

Egentlig depression

En egentlig depression har melankoliska drag. Man vaknar tidigt på morgonen, tillståndet är värst på morgonen och förmiddagen och symtomen avtar inte när något positivt händer.

Dystymi

Dystymi är ett långvarigt tillstånd av depression som inte fyller diagnoskriterierna för egentlig depression. Det mest karakteristiska för de dystymi är varaktigheten. Det har visat sig att de allra flesta med dystymi någon gång under sjukdomens förlopp försämras i sådan grad att de fyller kriterierna för en egentlig depression.

Bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom kallas också manodepressiv sjukdom. Det är en psykisk störning med periodiskt förlopp där både maniska, hypomaniska och depressiva perioder förekommer. Även periodiska förlopp av endast mani och hypomani förekommer.  

Mani innebär att man har förhöjd sinnesstämning, är överaktiv och behöver mindre sömn. Hypomani innebär att man har lindrigare maniska symtom med viss kontroll över sig själv. Vid depression är man ofta nedstämd, håglös och känner sig trött på livet. 

​​

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd