Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Behandling

De vanligaste behandlingarna vid generaliserat ångestsyndrom är antidepressiva medel och kognitiv beteendeterapi (KBT). Ändrad livsstil kan också ha god effekt. Det är vanligt att personer med generaliserat ångestsyndrom söker vård för de kroppsliga obehagen utan att förstå att det finns en bakomliggande ångest.

Personer med generaliserat ångestsyndrom fungerar oftast socialt och i arbetslivet, men under sin fulla förmåga på grund av det ständiga stresspåslag som sjukdomen för med sig. De olika följdtillstånden som sömnstörningar och kroppsliga obehag kan periodvis orsaka funktionsnedsättning.

De vanligaste behandlingsmetoderna mot generaliserat ångestsyndrom:

  • KBT – kognitiv beteendeterapi. Personen kan träna på att bryta negativa tankemönster och lära sig att resonera kring sin oro.
  • Antidepressiva läkemedel.
  • Ändrad livsstil. I likhet med annan ångest kan en ändrad livsstil ha goda effekter vid generaliserat ångestsyndrom. Det kan exempelvis vara regelbunden motion som promenader, minskat intag av alkohol, kaffe och nikotin, avslappningsövningar samt förbättrad sömn.

Viktigt att få behandling i tid

Vid generaliserat ångestsyndrom eller andra diagnosticerade ångeststörningar kan det vara svårt att lindra ångesten och oron på egen hand. Det är viktigt att få korrekt och tidig behandling för sina ångestproblem eftersom personer med generaliserat ångestsyndrom har en ökad risk att drabbas av andra ångestsyndrom eller hamna i missbruk.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd