Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Beskrivning

Personer med generaliserat ångestsyndrom har konstant, överdriven oro och ängslan och saknar förmåga att slappna av. Det är vanligt att personer med generaliserat ångestsyndrom söker vård för fysiska besvär, som spändhet och sömnrubbningar.

Personer med generaliserat ångestsyndrom har ofta en förväntansoro som till exempel rör nära människors hälsa, den egna privatekonomin eller arbetet. Oron och ängslan leder ofta till en överaktivitet som i sin tur ger kroppsliga obehag som muskelspänning, svettning, hjärtklappning, huvudvärk, mag-tarmbesvär samt störd nattsömn.

De som söker vård söker ofta för andra besvär än sin ångest, till exempel orolig mage, spändhet eller sömnbesvär. Många går med sina problem i flera år utan att förstå att de har en ångeststörning. Personer med generaliserat ångestsyndrom har ökad risk att drabbas av andra ångestsyndrom, depression och olika sorters missbruk och det är därför viktigt med korrekt och tidig behandling.

Symtom vid diagnosen generaliserat ångestsyndrom:

  • rastlöshet, personen är uppskruvad och på helspänn
  • överdriven oro och ängslan
  • okoncentrerad, blockerad i tänkandet
  • irritation
  • spändhet
  • stresskänslighet.

Dessutom blir personer med generaliserat ångestsyndrom lätt uttröttade och lider ofta av sömnstörningar med till exempel insomningsproblem och täta uppvaknanden. För att få diagnosen generaliserat ångestsyndrom ska man ha långvariga besvär som ger minskad livskvalitet och gör det svårare att fungera i det dagliga livet.

Överdriven ångest och oförmåga att slappna av

Vid generaliserat ångestsyndrom har personen en ångest som ofta upplevs som irrationell och inte är förknippad med verklig, ångestframkallande händelse. Personen har en kontinuerlig, okontrollerbar och överdriven oro för stort som smått. Små vardagsproblem kan växa till svåra ångestframkallande avgöranden för en person med generaliserat ångestsyndrom. Personer med generaliserat ångestsyndrom är ofta spända och stresskänsliga och saknar förmåga att slappna av.

Tillfällig ångest är inte generaliserat ångestsyndrom

Ångest är något alla människor känner från och till i livet vid små eller stora påfrestningar eller motgångar. Sådan ångest är naturlig och brukar successivt klinga av. Vid generaliserat ångestsyndrom är det inte frågan om den ångest som uppkommer som en naturlig reaktion på en svår händelse och som successivt avtar. Vid generaliserat ångestsyndrom handlar det istället om en mer konstant, diffus ångest och oro.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd