Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Teman Generaliserat ångestsyndrom

Generaliserat ångestsyndrom (GAD)

Personer med generaliserat ångestsyndrom (GAD) har en överdriven rädsla och oro för stort som smått vilket påverkar alla aspekter av livet. Generaliserat ångestsyndrom behandlas med kognitiv beteende terapi, KBT, och/eller antidepressiva medel.

 

Personer med generaliserat ångestsyndrom, eller GAD (Generalized Anxiety Disorder), har en ständig ängslan och oro som de har liten kontroll över. Sjukdomen ger nedsatt livskvalitet för den drabbade.

Oron och ängslan ger ofta kroppsliga obehag som exempelvis spändhet, mag-tarmbesvär samt störd nattsömn. Det är vanligt att personer med generaliserat ångestsyndrom drabbas av andra former av ångest, depression eller missbruk av något slag.

Individer med generaliserat ångestsyndrom fungerar oftast socialt och i arbetslivet, men under sin fulla förmåga på grund av oron som sjukdomen för med sig. De olika fysiska och psykiska obehagen kan periodvis orsaka funktionsnedsättning.

Förekomst

Generaliserat ångestsyndrom framträder för många första gången under barndomen eller tonåren men det är inte ovanligt att ångesten uppkommer i senare skeden av livet. Studier har visat att generaliserat ångestsyndrom är något vanligare hos kvinnor än hos män.

Lindrande behandlingar

Generaliserat ångestsyndrom är ofta kroniskt men kan prägla individen olika mycket under livets gång. Kognitiv beteendeterapi (KBT) och antidepressiva läkemedel är lindrande behandlingar. Egenvård som ändrad livsstil kan också ge goda effekter vid generaliserat ångestsyndrom.

Det är viktigt att komma ihåg att alla människor kan känna oro, ångest eller bli nedstämda av motgångar och påfrestningar. Det är naturligt och innebär inte att man lider av generaliserat ångestsyndrom.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd