Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Hjälpmedel

Hjälpmedel syftar till att undanröja hinder för full delaktighet i samhället och skapa förutsättningar för självständighet och självbestämmande.

 

​Webbutbildning om förskrivning av hjälpmedel

Webbutbildningen Förskrivning av hjälpmedel riktar sig till förskrivare, vård- och omsorgpersonal och chefer.

Syftet med utbildningen är att ge en grundläggande kompetens om hjälpmedelsförskrivning och skapa förutsättningar för en jämlik och behovsanpassad förskrivning.

Förskrivning av hjälpmedel

​Förskrivning av hjälpmedel

För att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara aktiva och delta i samhällslivet krävs bland annat väl fungerande hjälpmedel.

Förskrivning av hjälpmedel är en skrift som kan stödja förskrivare, chefer och omsorgspersonal i arbetet med hjälpmedel. Skriften samlar på en övergripande nivå aktuell kunskap om förskrivning av hjälpmedel utifrån hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL.

Förskrivning av hjälpmedel

Delaktighet vid förskrivning av hjälpmedel – stödmaterial till chefer Delaktighet vid förskrivning av hjälpmedel – stödmaterial till chefer

Delaktighet vid förskrivning av hjälpmedel beskriver hur det går att stimulera delaktighet vid förskrivning av hjälpmedel via det systematiska kvalitetsarbetet. Texten vänder sig i första hand till första linjens chefer inom landsting och kommuner.

Delaktighet vid förskrivning av hjälpmedel

Kartläggning av vetenskapliga studier kring förskrivningsprocessenKartläggning av vetenskapliga studier kring förskrivningsprocessen

Kartläggning av vetenskapliga studier kring förskrivningsprocessen kan stödja professionen att göra personer med funktionsnedsättning delaktiga i förskrivningen av hjälpmedel.

 

Kartläggning av vetenskapliga studier kring förskrivningsprocessen